Hoe maak ik een groep aan in mijn financiële dashboard?

In Venum kan je groepen maken voor je financiële dashboard. Het financiële dashboard gebruik je om te meten of targets gehaald worden. Klik hier om te zien hoe een financieel dashboard eruit ziet. 

Stap 1: Groepen maken
Om Groepen zichtbaar te maken op je financiële dashboard moet je ze eerst maken. Ik leg je uit hoe dat moet. Klik op Mijn Venum en dan op Instellingen.

1. Klik op Groepen.
2. Klik op Toevoegen en vul de volgende velden in: 
- Naam: Vul hier de naam van de Groep in. 
- Begroot aantal/maand: Vul het aantal producten dat je per maand voor deze groep begroot.
- Prijs: Wat is de totale begrote omzet voor deze groep? 
3. Klik op Instellingen opslaan.

 

Stap 2: Producten en diensten in een Groep
Super, je hebt nu de Groepen gemaakt. Nu alleen nog producten/diensten aan de groepen koppelen. 

1. Klik in het menu links op Producten/Diensten.
2.
Klik op Toevoegen om een product of dienst te maken en je kan de volgende velden invullen:
- Groep: selecteer de hoofdgroep waaronder dit product valt.
- Product: Geef je product een naam (deze komt op de factuur te staan).
- Omschrijving: Geef je product een omschrijving (deze komt op de factuur te staan).
- Prijs: Vul indien gewenst een standaardprijs voor het product in (deze kan op de factuur nog worden aangepast).
- BTW: Selecteer het BTW tarief voor dit product.
- Actief: Geef aan of het product actief is.
- Marketing: Vink aan of het om een marketingproduct gaat (wat is een marketingproduct?).
- Geef indien gewenst aan op welke grootboekrekening dit product moet worden geboekt (alleen als je gekoppeld bent aan een boekhoudpakket).  
3. Klik op Instellingen opslaan.

 

Stap 3: Facturen maken en je Financieel dashboard 
Je kan nu beginnen met facturen maken. En jouw groepen vind je nu terug op je financiële dashboard. Klik hier voor een voorbeeld van een financieel dashboard.