De instellingen van Kolibri - Administratie

De categorie 'Administratie' bestaat uit vier onderdelen: Algemeen, BTW tarieven, Producten/diensten en Groepen.

Algemeen

In dit scherm kun je de nummering van je facturen instellen. Elke keer dat je een nieuwe factuur maakt, wordt door deze instelling automatisch het eerstvolgende factuurnummer bepaald.

Ook kun je in dit scherm een afbeelding van de achtergrond van je briefpapier uploaden door over de vlakken 'Eerste pagina' of 'vervolgpagina's' te hoveren en op het groene potloodje te klikken.

instellingen10.png

BTW tarieven

In dit scherm kun je BTW tarieven aanmaken die gekoppeld kunnen worden aan de diensten die in het scherm producten/diensten staan. Door de veldjes onder 'Weergeven' aan te vinken worden de BTW tarieven getoond bij het marketingbudget van opdrachten en bij het maken van facturen.

instellingen11.png

Producten / diensten

In dit scherm zie je de beschikbare producten en diensten zoals die op je facturen getoond zullen worden. Je kunt hier ook nieuwe producten en diensten aanmaken en aan een groep uit het scherm 'Groepen' toevoegen.

Wil je een nieuw product of dienst toevoegen, klik dan op de groene knop, daarna op het toegevoegde veld in de kolom 'Groep' en selecteer de groep. Voeg een korte beschrijving toe, de prijs en een van de BTW tarieven uit het vorige scherm.

 Door het aanvinken van het veldje in de kolom 'Marketing' wordt het product aan het marketingbudget toegevoegd.

instellingen12.png

Groepen

In dit scherm staan de groepen waarin je de producten en diensten uit het vorige scherm onderbrengt. Voeg een nieuwe groep toe door op de groene knop te klikken, kies een naam en voeg eventueel een begroot aantal en prijs toe. Klik op de blauwe knop 'Opslaan'. De nieuwe groep is nu beschikbaar bij het aanmaken van nieuwe producten/diensten.

instellingen13.png