Valt het Burger Service Nummer onder de AVG?

Volgens de huidige privacywet is het burgerservicenummer (BSN) een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Maar hoe zit dat straks als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt? En moeten organisaties dan wel of niet een data protection impact assessment (DPIA) doen als zij op grote schaal het BSN verwerken?

Volgens de AVG is het BSN géén bijzonder persoonsgegeven. Maar er komen waarschijnlijk wel speciale regels voor het BSN.

Meer informatie over de AVG en het BSN kun je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.