Kolibri en de AVG

Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of in veel gevallen zelfs volledig laten wissen.

Omdat in Kolibri persoonsgegevens worden verzameld  is het verplicht dat er een z.g. verwerkersovereenkomst is tussen een kantoor dat Kolibri gebruikt en Wazzup.

Wij hebben een verwerkersovereekomst laten maken en zullen er voor zorgen dat die tijdig in Kolibri geplaatst zal worden.

Verder moet je als Kolibri gebruiker een inventarisatie (laten) uitvoeren van de gebruikte persoonsgegevens binnen je organisatie. Wij hebben een overzicht voor je gemaakt van de gegevens die in Kolibri worden opgeslagen. Je kunt hem downloaden door op de link hieronder te klikken.