Deze week verbeterd

Arnhem, 10 juli 2018

Bijna 450 kantoren werken nu met het gloednieuwe Kolibri. Vanuit die groep krijgen we veel tips en ook de nodige bugs door. We lossen die gelijk op, een overzicht van de afgelopen week zie je hieronder. Als jij het onderstaande hebt gemeld dan hoor je dat (meestal) ook persoonlijk van ons. soms lukt dat niet, dan zie je in ieder geval hieronder dat we je niet vergeten zijn. Omwille van de leesbaarheid kan het zijn dat de originele tekst van een melding is aangepast.

Opdrachten

 1. Als meerdere panden op hetzelfde adres matchen bij het zoeken in de zoekbalk worden actieve panden vanaf nu eerst getoond.
 2. Bij panden met een bouwnummer (nieuwbouw) wordt voortaan het bouwtype en het bouwnummer in het overzicht getoond en niet meer het (niet ingevulde) adres.
 3. De lijst met grondsoorten is opgeschoond (b.v. betonvloer is verwijderd) en compatible gemaakt met de nieuwste Tiara specificaties.
 4. De optie om een prijs te verbergen was wel in Venum maar niet in Kolibri beschikbaar, nu wel (afhankelijk van de groep waar je bij hoort).
 5. De optie 'Lidmaatschapsrecht' is alleen bij particuliere panden van toepassing en wordt niet meer bij BOG of ALV panden getoond.
 6. De agrarische optie voor type Glastuinbouw bedrijf mistte in Kolibri en is toegevoegd.
 7. De term 'ALV woning' is aangepast naar 'Buitengebied woning'.
 8. Bij het opslaan van afbeeldingen was het in theorie mogelijk dat er naast het origineel ook een afbeelding van 1 bij 1 pixel werd opgeslagen. Dat kan nu niet meer.
 9. Het opslaan van een heel groot aantal grote foto's kon leiden tot een Out of Memory exception, dat kan nu niet meer.
 10. Het getal 0 werd niet opgeslagen bij financiële waarden bij opdrachten. Dit is nu opgelost.
 11. Regel toegevoegd dat bij het direct verkopen de verkoopdatum tussen nu en 30 dagen geleden moet liggen.
 12. We hebben het mogelijk gemaakt om documenten te verwijderen vanuit het dossier bij een opdracht.
 13. Prijs van een pand wordt nu alleen nog alleen bij het eerste kadaster item getoond.
 14. Bij 'overige ruimtes' van een pand kunnen nu meerdere dezelfde selecties gemaakt worden zolang deze zich op een andere verdieping bevinden.
 15. Referentie nummer van een pand wordt nu getoond in zoekbalk, overzicht en detail scherm van opdrachten.
 16. De verantwoordelijke makelaar wordt nu getoond op het detailscherm van een opdracht.
 17. We hebben een fout opgelost bij het opslaan van een opdracht als er nog geen relaties gekoppeld zijn.
 18. We hebben 'Lidmaatschapsrecht' verwijderd bij kadaster voor bedrijfspanden.
 19. Bij het switchen tussen tabs in opdracht bewerken wordt nu de laatste marketing route onthouden.
 20. Vanuit tijdlijn en gebeurtenissen kun je nu een factuur openen.
 21. Vanuit tijdlijn en gebeurtenissen kun je nu een afspraak openen.
 22. Een opdracht kan nu via de knop acties op detail scherm worden gearchiveerd.
 23. Een opdracht kan nu via de knop acties op detail scherm worden gedupliceerd.
 24. Bij gelinkte relaties op opdracht detail worden nu alle telefoonnummers getoond.
 25. Bij het netwerk van een opdracht kan je nu een aankoopmakelaar opgeven.
 26. Bij netwerk van een opdracht kan je nu een keurmeester opgeven.
 27. Bij netwerk van een opdracht kan je nu een financieel adviseur opgeven.
 28. Bij netwerk van een opdracht kan je nu een taxateur opgeven.
 29. Bij notities kun je nu nog meer tekst invoeren.
 30. We hebben duidelijker gemaakt welke opdrachten uit het archief komen.
 31. Huiskavel bij agrarisch aanbod is nu in te vullen in hectare.
 32. We hebben een bug opgelost die het verwijderen van marketing budget items onmogelijk maakte.

Dynamische documenten

 1. Bij het genereren van een dynamisch document (koopovereenkomsten en dergelijke) ontstond in sommige situaties een 'Out of Memory exception'. Dat gebeurt niet meer.
 2. Voortaan worden relaties toegevoegd aan een dynamisch document in de volgorde waarin ze bij het document zijn toegevoegd in Kolibri.
 3. De lijst van zaken werd leeg bij het switchen naar ondertekening. Dat is hersteld.
 4. Het foutieve gebruik van hoofdletters bij namen van relaties in koopovereenkomsten is gefixed.
 5. Het toevoegen van een partner aan een koopdocument gaf soms een foutmelding, dit probleem is opgelost.

Zoeken

 1. Bij het zoeken in de zoekbalk worden diakritische tekens (bijvoorbeeld á, ë of ü) voortaan gezien als normale tekens (a, e of u), zodat zoeken op bijvoorbeeld 'Isaac' ook 'Isaäc van Hoornbeek' als resultaat geeft.
 2. Als je een relatie zoekt wordt voortaan ook het e-mailadres getoond.
 3. Panden die in het archief zijn geplaatst zijn voortaan beter herkenbaar in Kolibri door een apart label.
 4. In matchmail ontbraken soms foto's. Dat is gefixt.

Relaties

 1. De termen 'thuis telefoonnummer' en 'thuis e-mailadres' zijn aangepast naar 'privé telefoonnummer' en 'privé e-mailadres'.
 2. Een relatie is voortaan ook te koppelen aan een andere relatie als men niet gehuwd of samenwonend is.
 3. De functie 'Is taxateur' hebben we werkend gemaakt bij medewerkers.
 4. HTTP wordt nu automatisch toegevoegd aan de social media velden bij relaties.
 5. Relaties kunnen nu ook verwijderd worden vanuit het relatie detailscherm.
 6. Relaties kunnen nu ook verwijderd worden vanuit het relatie overzichtscherm.
 7. Bij het toevoegen van een nieuwe relatie wordt het “voornamen” veld leeggemaakt als je ook het “voornaam” veld leeg maakt.
 8. Bij een relatie kan je nu vanuit gebeurtenissen (tijdlijn) een afspraak openen.
 9. Je kunt nu bij opgeven van de partner bij een relatie direct een nieuwe relatie toevoegen.
 10. Je kunt nu nog eenvoudiger een nieuwe relatie toevoegen bij taken, opdrachten, e-mail, etc zonder het scherm te hoeven verlaten.

Zoekers

 1. Matchmail kwam bij enkele klanten vaak in de spambox terecht. Dat is hersteld.
 2. Een fout met de formele aanhef in matchmail is gefixt.

E-mail

 1. Bijlagen bij e-mail met een grootte van 0 bytes worden voortaan genegeerd.
 2. Bij sommige spam e-mail berichten werden afbeeldingen toch gedownload, ook al had de gebruiker hier nog geen toestemming voor gegeven. Dat is hersteld.
 3. Het zoeken binnen e-mail (IMAP) kwam niet altijd met de juiste e-mailberichten terug. Nu wel.
 4. Bij mails die worden doorgestuurd wordt voortaan bijgehouden wanneer dit is gebeurt.
 5. Van mails die worden beantwoord wordt voortaan bijgehouden wanneer dit is gebeurt.
 6. Het linken van een groot aantal relaties of panden aan een e-mail gaf een fout, die is opgelost.
 7. E-mails verstuurd naar een eigen account krijgen nu de ongelezen status.
 8. Bij het zoeken binnen e-mail hebben we paginering gemaakt.
 9. Bij de 'nieuwe email' popup in Kolibri tonen we nu de naam van de betreffende map.
 10. We hebben het mogelijk gemaakt inactieve opdrachten (panden) te koppelen aan een e-mail.
 11. We hebben de foutmelding verholpen die je kreeg wanneer je alle relaties en opdrachten bij een e-mail verwijderde.
 12. Bij mail versturen komt er geen foutmelding meer bij het opslaan van gekoppelde relaties.
 13. Medewerkers worden niet meer toegevoegd als relaties bij nieuwe e-mails.
 14. Relatie suggesties worden gedaan voor het "naar" e-mail adres bij verzonden e-mail.
 15. Het is niet meer mogelijk om dubbele relaties toe te voegen bij een e-mail.
 16. We hebben een fout met de uitlijning van afbeeldingen bij het bewerken van een afbeelding in de e-mail editor opgelost.
 17. We hebben de archief knop verwijdert bij een al gearchiveerd e-mail bericht.
 18. We hebben de verwijder knop verwijdert bij een al verwijderd e-mail bericht.
 19. Bij zoeken binnen relaties worden nu ook matchende e-mail adressen getoond.
 20. We hebben een fout opgelost met de uitlijning bij e-mail berichten met een extreem lange titel.
 21. We hebben een hint toegevoegd als een e-mail adres niet valideert in het "aan" veld.
 22. Een 'enter' in de e-mail editor maakt geen paragraaf meer maar een nieuwe regel.
 23. We hebben een aantal Tekstuele verbeteringen gedaan aan de e-mail onboarding.
 24. Bij het toevoegen van een nieuwe e-mail account wordt die nu automatisch geselecteerd.
 25. Bij typen in het onderwerp van een e-mail versprong de cursor soms naar het begin van de zin. dat is hersteld.
 26. Bij terug switchen naar e-mail wordt nu de account opengeklapt waar je als laatste in werkte.
 27. We hebben een melding toegevoegd om afbeeldingen te downloaden bij een reply op een e-mail bericht.
 28. Bij het opslaan van een e-mail map met dezelfde naam als het origineel kreeg je een foutmelding. Dat is opgelost.
 29. Bij zoeken naar e-mail adres ondersteunen we nu zowel "enter" als "tab" voor de selectie.
 30. Bij het openen van een gekoppelde e-mail kan de popup nu ook gesloten worden door er buiten te klikken, handig bij lange e-mails.
 31. We hebben de notificatie verwijderd die werd getoond als er nieuwe e-mail in verzonden items binnenkwam.
 32. De notificatie voor nieuwe e-mail toont nu ook voor welke map de mail is.
 33. We hebben een fout opgelost met het niet kunnen switchen tussen accounts bij het aanmaken van e-mail.
 34. Tekst die links bevat in e-mails wordt nu ook automatisch omgezet naar een link.
 35. Je kunt nu rechtstreeks vanuit een opdracht e-mailen.
 36. Elke e-mail link in Kolibri opent nu automatisch De functie voor een nieuwe e-mail (als e-mail i gebruik is genomen).
 37. Bij het versturen van een e-mail verdween soms de mail (IMAP) en werd er geen kopie achtergelaten in de 'Verzonden items' map. Dat is hersteld.
 38. Bij het versturen van een e-mail wordt voortaan gecontroleerd of er een 'Verzonden items' map bestaat.
 39. Sommige slordige (spam) e-mail kon niet worden geopend in Kolibri vanwege te strenge beveiliging. Dat is hersteld.
 40. In sommige situaties werden niet (alle) bijlagen van een e-mail getoond. Dat is hersteld.

Agenda

 1. Updates en saves van agenda items waren sporadisch langzaam. Dit probleem is nu opgelost.
 2. We tonen nu een correcte foutmelding als het onderwerp van een agenda item te lang is.
 3. Agenda items kwamen soms bij een verkeerde dag, nu niet meer.
 4. De datum wordt automatisch opgehoogd bij het aanpassen van een afspraak categorie die langer duurt dan dat er nog tijd over is in de dag.
 5. De standaard interval in de tijd selectie is veranderd van 5 minuten naar 30.
 6. Alle agenda items kunnen nu worden geannuleerd.
 7. Alle agenda items kunnen nu worden bevestigd.
 8. De agenda tooltip is uitgebreid met klikbare opdrachten.
 9. De agenda tooltip is uitgebreid met klikbare medewerkers.
 10. Agenda afspraken vielen soms weg, nu niet meer.
 11. De agenda tooltip is wat breder gemaakt.
 12. Als je een opdracht koppelt aan een agenda afspraak worden de betreffende relaties automatisch gekoppeld.
 13. 'Aangemaakt door' is toegevoegd voor agenda afspraken in de tijdlijn.
 14. Het onderwerp van een afspraak wordt wordt niet meer leeg gemaakt bij het ophalen van automatische suggesties.
 15. We hebben 'weergeven per 30 minuten of 60 minuten' aan de agenda toegevoegd.
 16. Bij selectie van een datum wordt voortaan ook de weekdag getoond in het resultaat.

Inloggen/beveiliging

 1. De tekst voor het invullen van de SMS code bij 2-factor autorisatie is duidelijker gemaakt.

Housenet/eigen website

 1. In Housenet moet een gebruiker nu eerst inloggen voordat de mail a friend functie gebruikt kan worden.
 2. In Housenet hebben we de missende vertalingen toegevoegd voor enkele typen huizen.
 3. Aan Housenet hebben we woonkameroppervlakte berekening toegevoegd.

Facturen

 1. Probleem opgelost: Openen van factuur gaf altijd de status "heeft aanpassingen".
 2. Fout opgelost waarbij dat standaard briefpapier bij factuur niet meer werd getoond.

Dashboard

 1. De courtage pijplijn op het dashboard klopte niet, gefixt.