De instellingen van Kolibri - Gebruik - Agenda

Agenda afspraken in Kolibri zijn onderverdeeld in een vijftal hoofdcategorieën, Bezichtiging, Opname, Tekenen akte, Inspectie en Diversen. Je kunt zelf categorieën toevoegen die je dan onder één van deze hoofdcategorieën plaatst.

instellingen14.png

Om een nieuwe categorie toe te voegen klik je eerst op het kleurveldje om de nieuwe categorie een eigen kleur te geven. Deze kleur zal in de agenda gebruikt worden om afspraken makkelijker herkenbaar te maken.

Vervolgens voer je een naam in voor de nieuwe categorie en geef je aan onder welke hoofdcategorie deze valt.

Verder kun je de standaard tijd aangeven die afspraken uit deze categorie duren en of deze afspraken bevestigd moeten worden. In dat geval ontvangen relaties die aan een afspraak gekoppeld zijn een bevestigings e-mail.

Als alles is ingevoerd klik je op de groene knop "Categorie toevoegen" en zal de nieuwe categorie in de lijst met alle categorieën verschijnen. Vanaf nu kun je agenda afspraken onder deze categorie in je agenda plaatsen.