De instellingen van Kolibri - Gebruik - Opdrachten

Je opdrachten krijgen in Kolibri elk een uniek referentienummer mee. Bij het exporteren van je opdrachten wordt dit nummer meegestuurd. Ook kun je van dit nummer gebruik maken bij het zoeken naar een opdracht.

Bij elke nieuwe opdracht die je invoert wordt het referentienummer met 1 opgehoogd.

Het cijfer dat ingevoerd wordt in het veld "