Eigendomsgegevens op Funda - erfpacht

Het kan gebeuren dat je in Kolibri bij de kadastergegevens een datum hebt ingegeven tot wanneer de canon is afgekocht maar dat dit niet op Funda zichtbaar is.

Dit komt omdat je het slidertje 'Afkoopoptie' niet naar rechts hebt geschoven om aan te geven dat er daadwerkelijk sprake is van een afkoopoptie.

Schuif het naar rechts en zorg er voor dat de datum 'Afgekocht tot' niet na de 'Eind datum' ligt. Ook mag de datum 'Afgekocht tot' niet in het verleden liggen.

erfpacht.png